:: SoftClean


::
SoftClean, grundades 1996 och är ett i branschen väl etablerat serviceföretag med en arbetsledning som har mångårig erfarenhet från servicebranschen.

::
Det viktigaste för ett serviceföretags överlevnad är dess tillgångar och resurser.

-
Nöjda kunder är vår viktigaste tillgång.
- Duktig personal är vår viktigaste resurs.
- God miljö är en förutsättning.

SoftClean tar ansvar för sina tillgångar och resurser samt skapar förutsättningar.