:: Miljöpolicy


::
Vi skall möta våra kunders förväntningar och krav på säkra och miljövänliga servicekoncept på ett kretsloppanpassat sätt.

::
Vi bedriver miljöarbetet i företagets dagliga verksamhet tillsammans med våra medarbetare.

:: Våran miljöpolicy skall miljö anpassa företagets verksamhet så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt samt förenligt med företagets åtagande. Vi verkar för en bättre miljö som tar hänsyn till det ekologiska kretsloppet genom:

::
Att aktivt samarbeta och påverka tillverkare av kemikalier.

::
Att så långt som möjligt minska användning av kemikalier.

::
Att använda ett begränsat antal kemikalier.

::
Att använda koncentrerade kemikalier för att minska transporter och förpackningar.

::
Att använda förpackningar och emballage som går att återanvända med minsta möjliga miljöbelastning.

::
Att använda använda produkter, redskap och maskiner som uppfyller lanstingets miljökrav, vid inköp ställer vi krav på att produkten är kretsloppanpassad.

::
Att aktivt bistå våra kunder vid källsortering.